een team van zelfstandig verpleegkundigen en verzorgenden

Dat het belangrijk vindt om goede zorg te leveren

een team van zelfstandig verpleegkundigen en verzorgenden

Dat het belangrijk vindt om goede zorg te leveren

een team van zelfstandig verpleegkundigen en verzorgenden

Dat het belangrijk vindt om goede zorg te leveren

een team van zelfstandig verpleegkundigen en verzorgenden

Dat het belangrijk vindt om goede zorg te leveren

Werkwijze


Na een eerste kennismaking volgt een vrijblijvend intake gesprek. In dit gesprek inventariseren we uw zorgbehoefte en de rol die wij daar in kunnen spelen. Als de zorg start wordt een klein team van vaste zorgverleners samengesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met vereiste deskundigheid, beschikbaarheid en natuurlijk uw eigen wensen. Korte lijnen maken het team slagvaardig en flexibel.

Een zorgdossier met zorgplan stemmen de zorg en de handelingen, afspraken en begeleiding die nodig zijn op elkaar af. Hierdoor is voor alle betrokkenen, familie en zorgverleners duidelijk wat er moet gebeuren. Daarnaast wordt regelmatig overlegd of de zorg moet worden bijgesteld.

Zorgovereenkomst

De gemaakte afspraken tussen zorgvrager/budgethouder en zorgverlener worden in een zorgovereenkomst vastgelegd.  In dit document staan de afspraken die we maken over de zorg en de tarieven. Hierbij wordt uitgegaan van minimaal 4 uren aaneengesloten zorg.

X