een team van zelfstandig verpleegkundigen en verzorgenden

Dat het belangrijk vindt om goede zorg te leveren

een team van zelfstandig verpleegkundigen en verzorgenden

Dat het belangrijk vindt om goede zorg te leveren

een team van zelfstandig verpleegkundigen en verzorgenden

Dat het belangrijk vindt om goede zorg te leveren

een team van zelfstandig verpleegkundigen en verzorgenden

Dat het belangrijk vindt om goede zorg te leveren

Kosten


De kosten die wij in rekening brengen zijn afhankelijk van de geboden zorg en de deskundigheid die wordt gevraagd. U kunt die kosten zelf betalen maar in de regel wordt er een persoonsgebonden budget aangevraagd.

Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van een PBG of indicatie. Daarin werken we samen met Detsje Holtrop. Voor cliënten van  Zorgteam Leeuwarden e.o. verzorgt zij regelmatig de aanvraag voor het in aanmerking komen van een Persoonsgebonden budget (Pgb).

Persoonsgebonden budget (PGB)

Het PGB is een geldbedrag dat u de vrijheid geeft zelf die zorg in te kopen die nodig is, en de zorg af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Het PGB is een vergoeding voor zorg die via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)  verkregen kan worden. De meest recente informatie over het PGB kunt u vinden op de volgende website: www.pgb.nl

Hoe kom ik aan een indicatie?

Via uw huisarts en/of specialist gaat uw indicatie-aanvraag naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt ook rechtstreeks een aanvraag indienen bij het CIZ. Hier wordt beoordeelt of u in aanmerking komt voor thuiszorg. Het indicatiebesluit van het CIZ geeft aan of u recht heeft op AWBZ zorg. U kunt zelf bepalen of dit gaat in de vorm van Zorg in Natura of via een PGB. Voor meer informatie over het CIZ kunt u kijken bij www.ciz.nl.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is bedoeld om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zij bepalen zelf welke ondersteuning zij aanbieden. De meeste gemeenten hebben een WMO loket waar u terecht kunt met vragen.

Kosten aftrekken bij de belastingdienst

U kunt hier meer informatie over vinden in de folder “buitengewone lasten” van de belastingdienst of via www.belastingdienst.nl

X