een team van zelfstandig verpleegkundigen en verzorgenden

Dat het belangrijk vindt om goede zorg te leveren

een team van zelfstandig verpleegkundigen en verzorgenden

Dat het belangrijk vindt om goede zorg te leveren

een team van zelfstandig verpleegkundigen en verzorgenden

Dat het belangrijk vindt om goede zorg te leveren

een team van zelfstandig verpleegkundigen en verzorgenden

Dat het belangrijk vindt om goede zorg te leveren

Palliatieve zorg


Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een vorm van zorg die Zorgteam Leeuwarden aanbiedt aan haar cliënten. Zorgteam Leeuwarden biedt palliatieve zorg aan omdat dit belangrijk is voor patiënt en nabestaanden. Palliatieve zorg is een actieve, totale vorm van zorg voor terminale patiënten, gegeven door verpleegkundigen en verzorgende van Zorgteam Leeuwarden. Zo kan er op een waardige manier afscheid genomen worden tussen de patiënt en betrokkenen.

Betekenis Palliatief

De letterlijke Latijnse betekenis van Palliatieve zorg is niet voor niets: verzachting en verlichting. Dit is voor Zorgteam Leeuwarden ook de belangrijkste reden om deze zorg altijd met gevoel en vooral medeleven voor patiënt en nabestaanden uit te voeren.

Pijnbestrijding

Door palliatieve zorg verlichten en voorkomen verzorgers van Zorgteam Leeuwarden de pijn van patiënten. Door vroegtijdig de signalen van lichamelijke ongemakken van patiënt op te merken en hier tijdig op in te springen. Palliatieve zorg is gericht op het verlichten, verzachten en verminderen van pijnklachten van de patiënt.

Betrokkenheid

Juist omdat bij ziekte de persoonlijke wensen van de patiënt en betrokkenen zo belangrijk zijn in deze fase, wordt met patiënt en betrokkenen besproken welke vorm van palliatieve zorg zij wensen. Samen met alle betrokkenen en Zorgteam Leeuwarden bieden wij palliatieve zorg aan die afgestemd is op de zorgvraag en behoeften van de patiënt. Verzorging tijdens de laatste levensfase van de patiënt, alsmede ook door het creëren van rust voor allen die betrokken zijn bij de patiënt, dat is het speerpunt.

Stervensbegeleiding

Naast de fysieke zorg voor de patiënt, biedt palliatieve zorg ook stervensbegeleiding aan nabestaanden en betrokkenen. Zorgteam Leeuwarden draagt mede door palliatieve zorg hiervoor. Psychische, sociale en spirituele begeleiding vallen ook onder de stervensbegeleiding van palliatieve zorg. Die zorg die nodig is om de laatste levensfase voor de patiënt en alle betrokkenen dragelijker te maken.

Samen met Zorgteam Leeuwarden een zo rustig mogelijke thuissituatie creëen voor de patiënt in zijn levensfase, dat is palliatieve zorg.

X