een team van zelfstandig verpleegkundigen en verzorgenden

Dat het belangrijk vindt om goede zorg te leveren

een team van zelfstandig verpleegkundigen en verzorgenden

Dat het belangrijk vindt om goede zorg te leveren

een team van zelfstandig verpleegkundigen en verzorgenden

Dat het belangrijk vindt om goede zorg te leveren

een team van zelfstandig verpleegkundigen en verzorgenden

Dat het belangrijk vindt om goede zorg te leveren

Soorten hulp


Verzorging

Hulp bij alledaagse handelingen zoals bijvoorbeeld opstaan, douchen, aankleden, eten en naar het toilet gaan.

Verpleging

Verpleegkundige zorg, zoals hulp bij gebruik van medicijnen, wondverzorging, catheters, beademing et cetera. Daarbij het continueren van de voorgeschreven zorg van huisarts, specialist of van de fysiotherapeut.

Terminale / palliatieve zorg

De zorg bestaat naast de fysieke zorg ook uit aandacht voor het verwerkings- en aanpassingsproces van de client. De beleving van de ziekte en zingevingsvraagstukken horen hier ook bij. Zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden, zorg in de laatste levensfase voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar ook de zorg voor familie en naasten van deze mensen. Zorg voor rust in de thuissituatie.

Begeleiding

Ondersteuning bij de zelfredzaamheid waardoor verwaarlozing of opname in een instelling kan worden voorkomen Tevens onderhouden wij contact met huisarts, specialist en  andere hulpverleners om de zorg optimaal te laten verlopen.

Mantelzorg

Als u mantelzorg heeft en dit graag wilt houden dan kan dat. Wij werken samen met mantelzorgers, en des gewenst kunnen wij deze taken ook waarnemen en/of overnemen. Taken als boodschappen doen, met u ergens naar toe rijden en verder begeleiden. Misschien heeft u een hobby waarmee wij u kunnen helpen of samen koffiedrinken, eten koken etcetera.
Het is belangrijk dat uw sociaal netwerk in stand blijft. Onze hulp kan daarop een aanvulling en ondersteuning zijn. Wij kunnen structureel maar ook incidenteel ingezet worden; net wat u nodig vindt.

Het huishouden

Betreft het overnemen van lichte huishoudelijke werkzaamheden die u niet meer kunt uitvoeren of hulp bij het voeren van de regie.

 

Ieder teamlid heeft een auto tot haar beschikking waarmee ze u naar afspraken of uitjes kan brengen en begeleiden. Onze hulp is afgestemd op uw persoonlijke situatie, waarbij uw levenswijze centraal staat.

X